Особливості оподаткування учасників правового режиму Дія Сіті

В ІА «Мост-Днепр» на Інтернет-конференції заступник начальника Головного управління ДПС у  Дніпропетровській області Леонов Валерій надав відповіді на запитання щодо особливостей дії та оподаткування учасників правового режиму Дія Сіті.

Законом України від 14 грудня 2021 року № 1946 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (далі – Закон № 1946) запроваджено особливості дії та оподаткування учасників правового режиму для ІТ-індустрії Дія Сіті. Закон № 1946 набрав чинності з 01.01.2022 року.

До вашої уваги актуальні питання, які пов’язані із запровадженням новацій в оподаткуванні резидентів Дія Сіті.

Питання 1. Вітаю. У мене запитання: що таке правовий режим Дія Сіті?

Відповідь. Добрий день! Законом України від 15 липня 2021 року № 1667-IX «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (далі – Закон № 1667) визначено, що правовий режим Дія Сіті – це сукупність правових норм, якими визначаються права та обов’язки особи, що виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із зверненням про набуття, набуттям та втратою статусу резидента Дія Сіті, а також особливості регулювання відносин за участю резидента Дія Сіті і щодо участі у його статутному капіталі. Тобто, Дія Сіті — це унікальний правовий та податковий простір для IT-компаній в Україні.

Для цього режиму особливостями є: низькі податкові ставки (податок на прибуток 9 відсотків або 18 відсотків залежно від обраного режиму та податків на оплату праці (податок на доходи фізичних осіб – 5 відсотків, єдиний внесок – 22 відсотки від мінімальної зарплати,1,5 відсотка військовий збір).

Правовий режим Дія Сіті встановлюється на необмежений строк, але не менш як на 25 років з дня внесення до реєстру Дія Сіті запису про першого резидента Дія Сіті.

Питання 2. Доброго дня! Хочу запитати хто може бути резидентом Дія Сіті?

Відповідь. Вітаю! Резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідно до Закону № 1667 набула статусу резидента Дія Сіті та згідно з інформацією, що міститься у реєстрі Дія Сіті, перебуває у зазначеному статусі.

До резидента Дія Сіті застосовуються такі вимоги:

 • це юридична особа, зареєстрована на території України в установленому законодавством України порядку, незалежно від її місцезнаходження та місця провадження господарської діяльності;
 • така юрособа здійснює один або кілька видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті, що вказано у її статуті та/або відомостях про неї, що містяться у Єдиному державному реєстрі;
 • розмір середньої місячної винагороди залученим працівникам та гіг-фахівцям становить не менше, ніж еквівалент 1200 євро;
 • середньооблікова кількість працівників та гіг-фахівців юридичної особи (у разі залучення) становить не менше 9 осіб;
 • сума кваліфікованого доходу юридичної особи становить не менш як 90 % суми її загального доходу (за його наявності);
 • щодо юридичної особи відсутні обставини, за яких вона не може бути резидентом Дія Сіті. Резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити безперервну та повну відповідність усім переліченим вимогам протягом усього строку резидентства.

Питання 3. Добрий день! Мене цікавить, які види діяльності є виключними для резидента Дія Сіті?

Відповідь. Добрий день! Перелік видів діяльності, здійснення яких стимулюється шляхом створення правового режиму Дія Сіті встановлено частиною 4 статті 5 Закону № 1667.

Так, до них, зокрема належить:

 • комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням; видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення;
 • надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання веб-послуг із доставки програмних додатків;
 • освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти;
 • оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність вебпорталів;
 • дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів;
 • діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;
 • діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється;
 • розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж);
 • оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій; планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних);
 • надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта;
 • надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж) та інші.

Питання 4. Вітаю! Який порядок переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування?

Відповідь Вітаю! Для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування юридична особа подає до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідну заяву.

Форма заяви, порядок її подання та розгляду контролюючим органом встановлені наказом Міністерства фінансів України від 17.03.2022 року № 99 «Про затвердження форми Заяви про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування та Порядку подання та розгляду такої Заяви», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.03.2022 за № 364/37700, який набрав чинності 31.03.2022 року.

Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може прийняти рішення про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах шляхом подання відповідної заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Резидент Дія Сіті, який є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, може здійснити перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах один раз протягом календарного року.

Питання 5. Доброго дня! Хочу визначитися, з якого періоду юридична особа, яка подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах вважаються резидентами Дія Сіті?

Відповідь. Вітаю. Юридичні особи, які подали заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах до уповноваженого органу під час звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ), вважаються резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу внесено до реєстру Дія Сіті.

Для набуття статусу резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому юридичну особу було внесено до реєстру Дія Сіті платнику податку необхідно подати відповідну заяву з дотриманням термінів її подання.

Питання 6. Вітаю! У мене запитання: що є базою оподаткування операцій резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах?

Відповідь. Добрий день! Нормами пункту 135.2 статті 135 ПКУ встановлено, що базою оподаткування операцій резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах є грошове вираження об’єкта оподаткування, розрахованого за правилами, визначеними цим пунктом та підпунктом 141.9 прим. 1.3 пункту 141.9 прим. 1 статті 141 ПКУ.

У разі здійснення операцій, які є об’єктом оподаткування, у формі, відмінній від грошової, базою оподаткування є вартість такої операції, визначена на рівні не нижче звичайної ціни. Така база оподаткування операцій резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах визначається виходячи з вартості операції без зменшення на суму утриманого податку на доходи нерезидента.

Питання 7. Вітаю! За якими ставками резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах сплачує податок на прибуток підприємств?

Відповідь. Вітаю. Резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах сплачує податок на прибуток підприємств за ставками, визначеними відповідно до пунктів 136.1 та 136.8 статті 136 ПКУ.

Пунктом 136.1 статті 136 ПКУ встановлена базова (основна) ставка податку – 18 відсотків.

Нормами пункту 136.8 статті 136 ПКУ визначено, що під час провадження діяльності резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах відповідно до Закону № 1667 ставка податку встановлюється у розмірі 9 відсотків бази оподаткування, визначеної відповідно до положень пункту 135.2 статті 135, пункту 137.10 статті 137 та пункту 141.9 прим. 1 статті 141 ПКУ (крім підпунктів 141.9 прим. 1.3 та 141.9 прим. 1.4 статті 141 ПКУ).

Питання 8. Добрий день! У мене питання: яким чином визначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах?

Відповідь. Вітаю! Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах самостійно визначають суму податку, що підлягає сплаті до бюджету. Податок, що підлягає сплаті до бюджету резидентами Дія Сіті – платниками податку на особливих умовах, визначається з урахуванням положень, передбачених пунктом 135.2 статті 135, пунктом 137.10 статті 137 та пунктом 141.9 прим. 1 статті 141 ПКУ.

Резиденти Дія Сіті – платники податку на особливих умовах не визначають окремо об’єкт оподаткування, передбачений підпунктом 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 ПКУ. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за кожною окремою операцією відповідно до пункту 135.2 статті 135, пункту 137.10 статті 137 та пункту 141.9 прим. 1 статті 141 ПКУ, зменшується на суму податку на доходи нерезидента, нарахованого (сплаченого) резидентом Дія Сіті – платником податку на особливих умовах за відповідною операцією згідно з пунктом 141.4 статті 141 ПКУ. При цьому сума зменшення не може перевищувати суму податку, розраховану відповідно до пункту 135.2 статті 135, пункту 137.10 статті 137 та пункту 141.9 прим. 1 статті 141 ПКУ.

Питання 9. Доброго дня! Чи можу отримати відповідь на таке запитання: що є окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств якщо резидент дія сіті – платник податку на особливих умовах є контролюючою особою?

Відповідь. Добрий день! Якщо резидент Дія Сіті – платник податку на особливих умовах є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою – 18 відсотків, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначений відповідно до статті 39 прим. 2 ПКУ.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook