Профілактика професійних захворювань у Дніпропетровській області

Сьогодні, 13 вересня, у прес-центрі ІА «Мост-Дніпро» у форматі Zoom відбулася прес-конференція на тему «Профілактика професійних захворювань у Дніпропетровській області».

У прес-конференції взяла участь:

  • Лікар з гігієни праці  відділу епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних хвороб Державної установи «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» Олена Асєєва.

Відповідно до законодавства за створення безпечних, сприятливих та здорових умов праці відповідає роботодавець. Однак, не завжди на підприємствах дотримуються вимог нормативно-правових актів з охорони праці, чим порушуються права працівників на безпечну та здорову працю, внаслідок чого  на підприємствах є ризики виникнення  випадків професійних захворювань. Загалом же щороку в Україні реєструється від 5 до 8 тис. професійних захворювань.

«У структурі професійних захворювань найбільше діагнозів, пов’язаних із хворобами органів дихання – 39,6% від загальної кількості діагнозів. Захворювання опорно-рухового апарату складають 27,5%, хвороби слуху – 24,8%, вібраційна хвороба – 5%. Основними причинами набуття професійних захворювань є недосконалість технологічного процесу, невикористання засобів індивідуального захисту, нехтуванням гігієнічних нормативів. Зростання їх кількості також пояснюється недостатньою увагою до додержання вимог чинного законодавства та технологічної дисципліни, різким скороченням коштів на охорону праці, використанням шкідливих речовин та технологічного обладнання без належної сертифікації та гігієнічної експертизи, а також низьким рівнем виробничої та особистої гігієнічної культури», - пояснила Олена Асєєва.

До професійних захворювань належать, насамперед, хвороби, що виникають внаслідок безпосередньої дії на працівників виробничих шкідливих факторів, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно. 

Найпоширенішими професійними чинниками, є:

  • вібрація та шум, пил рослинного й тваринного походження;
  • перенапруження окремих органів і систем, що виникає у відповідь на тривале навантаження на одні й ті самі нервово-м’язові групи;
  • біологічні чинники (мікроорганізми) – збудники заразних хвороб.

У разі тривалої дії на організм високих концентрацій пилу можуть розвинутися хвороби легенів і дихальних шляхів. Під впливом високих рівнів вібрації виникає вібраційна хвороба, внаслідок дії шуму – захворювання органів слуху (неврит), хімічних речовин – отруєння.

«Негативні зміни в організмі відбуваються тільки в тому випадку, якщо вплив несприятливого виробничого чинника перевищує безпечний для здоров’я працюючого рівень. Дотримання гранично допустимих концентрацій хімічних речовин у повітрі робочої зони та рівнів шуму й вібрації, інших шкідливих для здоров’я чинників дають змогу запобігти виникненню професійних захворювань серед працівників усіх галузей», - зазначила фахівець.

Всі заходи по запобіганню професійних захворювань можна поділити на організаційні та технічні.Підвищення рівня безпеки праці можливо досягти шляхом проведення профілактичних заходів, розроблення та впровадження у діюче виробництво інноваційних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту, підвищення рівня культури праці шляхом пропагування безпеки праці й різних способів запобігання виникненню ризиків виробничого травматизму та професійних захворювань, формування відповідального ставлення працівників до особистої безпеки.

«Роботодавці повинні створювати на підприємствах здорову робочу атмосферу та всі умови для професійного росту працівників. Кожен працівник повинен розуміти, що ціна за неякісне виконання своїх професійних обов’язків є надзвичайно високою (травми, захворювання та навіть смерть). Роботодавцям необхідно завжди пам’ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони праці, гігієни праці та промислової безпеки є запорукою збереження життя його працівників», - звернула увагу Олена Асєєва.

Профілактика професійних хвороб полягає в систематичному поліпшенні умов праці та ліквідації шкідливо діючих факторів, зменшення їх дії до безпечного для здоров'я людини рівня.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook