ГлавнаяОбщество

У ІА «Мост-Днепр» пройшла Інтернет конференція начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, присвячена декларуванню доходів

У інформаційному агентстві «Мост-Днепр» відбулась інтернет-конференція начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС) Чуб Ганни. Тема інтернет – конференції присвячена декларуванню доходів, отриманих громадянами у 2020 році.

- Добрий день! У мене питання, у який спосіб я маю можливість подати декларацію про майновий стан і доходи? 

- Доброго дня! Відповідно до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) громадяни, які подають декларацію розподіляються на дві категорії: особи, які зобов’язані подати річну декларацію та особи, які мають право подати декларацію.

Податкова декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

► особисто або уповноваженою на це особою;

► надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

► засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.

Звертаємо увагу, що у разі надсилання декларації поштою, платник ПДФО зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, а при поданні податкової декларації в електронній формі, – не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк.

При направленні декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в Електронному кабінеті, який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.

- Вітаю! Хочу запитати, у яких випадках декларація подається, а у яких – не подається? 

- Добрий день! Обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає при отриманні:

- доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, тощо;

- доходів від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року, а також інвестиційних доходів;

- іноземного доходу;

- винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору у разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи (п.п. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 ПКУ).

- в інших передбачених ПКУ випадках.

Разом з тим, обов’язок фізичної особи – платника ПДФО щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував доходи:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений ПДФО та військовий збір;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

- Добрий день! Які граничні строки для подачі декларації та сплати ПДФО і військового збору? 

- Вітаю! Податкова декларація подається платниками податків до 1 травня поточного року за минулий рік до територіальних органів державної податкової служби за місцем реєстрації. Громадяни, які мають право на податкову знижку, подають декларацію по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Відповідно до норм п. 179.7 ст. 179 ПКУ, фізичні особи зобов’язані самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій податковій декларації. 

Також до 1 серпня сплачується ПДФО приватними нотаріусами, адвокатами, арбітражними керуючими та іншими особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

- Вітаю! У мене питання: чи можливо одержати інформацію про отримані доходи в електронному вигляді? 

- Добрий день! Платники податків можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків скориставшись електронними сервісами ДПС.

Зокрема, у рамках кампаній декларування доходів громадян та е-декларування зазначену інформацію можна отримати через Електронний кабінет за допомогою режиму «ЕК для громадян».

Сервіс розроблено з використанням сучасних Web-технологій для забезпечення зручності платників. Перевагами його використання є значна економія часу та можливість отримувати необхідну інформацію у будь-який час.

Вкладка «Запит про суми виплачених доходів» режиму «ЕК для громадян» приватної частини Електронного кабінету надає можливість користувачу після проходження електронної ідентифікації сформувати, підписати та надіслати Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді (далі – Запит).

Запит заповнюється автоматично відповідно до реєстраційних даних платника податків.

Відповідь на запит (Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді) можна переглянути у вкладці «Вхідні документи» режиму «Вхідні/вихідні документи» або у вкладці «Запит про суми виплачених доходів» режиму «ЕК для громадян» переглянути Відповідь № 2, сформовану на поданий Запит.

Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків надаються відповідно до Податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), які подаються податковими агентами до територіальних органів ДПС та відповідно до поданих фізичними особами, фізичними особами – підприємцями або фізичними особами, як провадять незалежну професійну діяльність податкових декларацій.

- Добрий день! Я з 2020 року надаю в оренду квартиру. Чи необхідно мені задекларувати дохід? 

- Вітаю! Якщо фізична особа – орендар нерухомого майна не є суб’єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) ПДФО до бюджету є орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує ПДФО до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду. А саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року ПДФО і військового збору та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

- Добрий день! Я є вчителем і у вільний від роботи час займаюсь репетиторством. Чи необхідно мені подавати декларацію і як оподатковуються такі доходи? 

- Добрий день! Якщо викладач, який надає послуги репетиторства, не є фізичною особою – підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок (збір) із таких доходів.

Податкову декларацію такий викладач – репетитор за 2020 рік зобов’язаний подати до 01 травня 2021 року за місцем податкової адреси (реєстрації) чи онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. 

Доходи від репетиторства оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %. Також із вказаних доходів відраховується військовий збір за ставкою 1,5 %.

Суму податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, зазначену в річній податковій декларації, репетитори мають сплатити до 1 серпня 2021року.

«Отже, підводячи підсумки, слід зауважити, що кампанія декларування доходів, отриманих громадянами у 2020 році, має часові обмеження і особливості проведення. До її завершення залишилось не дуже багато часу. Тому ми закликаємо усіх громадян, яким необхідно задекларувати свої доходи, не зволікати і подати декларацію своєчасно. Кожний українець зобов’язаний усвідомлювати, що декларувати свої доходи – це важливий обов’язок, закріплений у Конституції України!», – зазначила Чуб Ганна.

Читайте новости МОСТ-Днепр в социальной сети Facebook