Порядок декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2022 року. Податкова знижка

Сьогодні, 12 січня, у прес-центрі ІА «Мост-Дніпро» у форматі Zoom відбулася прес-конференція на тему: «Порядок декларування доходів, отриманих громадянами протягом 2022 року. Податкова знижка».

У прес-конференції взяв участь:

 • Начальник Кам'янського відділу податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Борис Шишлаков.

Начальник Кам'янського відділу податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Борис Шишлаков повідомив, що з 1 січня 2023 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2022 року, і триватиме вона до 1 травня 2023 року (включно).

«За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку. Для зручності платників та спрощення процедури декларування доходів громадянами, на офіційному вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2023 року введено в дію нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи, яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17 травня 2022 року № 143 «Про внесення змін до форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи»»,- проінформував спеціаліст.

Нова форма декларації доповнена двома додатками:

Додаток Ф4 «Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єкта(ів) нерухомого та/або рухомого майна», який подається платниками податків, що відповідно до норма п.172.2 ст.172 Податкового кодексу України використовують право на зменшення отриманого доходу від продажу об’єкта нерухомості, розташованого на території України, на документально підтверджені витрати на придбання такого об’єкта нерухомості;

Додаток МПЗ «Розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичними особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь».

«За результатами 2022 року платники податків — фізичні особи зобов'язані визначити частину прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень ст. 392 та п. 170.13 ст. 170 Податкового кодексу України та включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній податковій декларації у додатку «КІК» та у рядку 10.14 податкової декларації.

Водночас доходи, отримані у зв'язку з розподілом прибутку або його частини утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи (партнерство, траст, фонд), яке не є контрольованою іноземною компанією, відповідно до вимог п.п. 170.111.1 п. 170.111 ст. 170 Податкового кодексу України відображаються у рядку 10.15 податкової декларації»,- зазначив Борис Шишлаков.

Також він додав, що за результатами 2022 року платники податку повинні задекларувати виплати, отримані від утворення без статусу юридичної особи, створеного на підставі правочину або зареєстрованого відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи (партнерство, траст, фонд) у грошовій чи негрошовій формі у зв'язку з розподілом прибутку, або його частини, поточного періоду та/або накопиченого (нерозподіленого) за попередні періоди. Такі доходи відображаються у рядку 10.13 податкової декларації.

Нагадуємо, що обов’язковому декларуванню підлягають:

 • доходи від продажу (обміну) рухомого майна. При цьому дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда або іншого транспортного засобу, може бути зменшений на вартість такого об’єкта рухомого майна, що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування);
 • доходи від продажу (обміну) нерухомого майна. При цьому дохід від продажу протягом звітного (податкового) року третього та наступних об’єктів нерухомості, які перебували у власності більше трьох років, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, які перебували у власності менше трьох років, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об’єкта нерухомості, розташованого на території України.
 • доходи у вигляді спадщини або подарунку від фізичної особи, що не є членом сім’ї І-го або ІІ-го ступеня споріднення.
 • іноземні доходи;
 • інвестиційні доходи, тобто доходи від продажу цінних паперів (акцій) та корпоративних прав;
 • дохід у вигляді анульованої банком частини боргу за кредитом;
 • дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції;
 • доходи від надання в оренду рухомого та нерухомого майна іншій фізичній особі.

Сплатити податкову зобов’язання, визначені у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік необхідно до 01 серпня 2023 року. Тобто останній день для сплати – 31 липня 2023 року.

Податкова знижка

Крім обов'язкового подання декларації громадяни, в окремих випадках, можуть подати декларацію і реалізувати своє право на податкову знижку.

Податкова знижка становить 18% вартості витрат на сплачені послуги та дає можливість повернути з бюджету надміру сплачений податок із заробітної плати, якщо у фізичної особи протягом звітного року були втрати на:

 • навчання,
 • отримання доступного житла за державними програмами, 
 • оплату допоміжних репродуктивних технологій, 
 • відсотки за іпотечним кредитом,
 • внески на благодійність, 
 • страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя,
 • пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.

Для отримання знижки необхідно:

 • заповнити та по 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та доходи;
 • у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.

«Податкова знижка надається у поточному році за наслідками попереднього звітного податкового року, тобто календарного року(пункт 166.1.1. статті 166 Податкового кодексу України)»,- акцентував начальник Кам'янського відділу податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Борис Шишлаков.

Основні документи, необхідні для оформлення податкової знижки:

 • копія паспорта;
 • довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку;
 • довідка про заробітну плату, отриману протягом звітного року;
 • копії документів, що підтверджують сплату (квитанції, платіжні доручення тощо);
 • документ, що підтверджує ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб), якщо витрати здійснено на користь члена сім’ї.

«Копії документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку (пункт 166.2.2. статті 166 Податкового кодексу України).

Сума, що має бути повернута платнику податку як знижка, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації (підпункт 179.8. статті 179 Податкового кодексу України)»,- пояснив Борис Шишлаков.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook