Одноразове (спеціальне) добровільне декларування

Сьогодні, 20 лютого, у прес-центрі ІА «Мост-Дніпро» у форматі Zoom відбулася прес-конференція на тему: «Одноразове (спеціальне) добровільне декларування».

У прес-конференції взяла участь:

 • Начальник управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Манушак Осипова.

Нагадаємо, що Законом України від 15 червня 2021 року № 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» внесено зміни до Податкового кодексу України.

Цим Законом розділ ХХ «Перехідні положення» Кодексу доповнено підрозділом 9 прим. 4, яким визначаються особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування.

«Одноразове (спеціальне) добровільне декларування – це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи були одержані за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог чинного законодавства та/або міжнародних договорів», - пояснила фахівчиня.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування запроваджене з вересня 2021 року і діє до 1 березня 2023 року. Отже, одноразову (спеціальну) добровільну декларацію необхідно подати до 1 березня 2023 року.

Одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванню підлягають:

 1. валютні цінності;
 2. нерухоме майно;
 3. рухоме майно;
 4. частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи;
 5. інші корпоративні права, майнові права на об’єкти інтелектуальної власності;
 6. цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;
 7. права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди;
 8. інші активи фізичної особи – майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права.

При цьому не декларуються такі активи:

 1. нерухомість в Україні – це квартири до 120 кв. м та нежитлові будинки до 240 кв. м, нежитлова нерухомість некомерційного призначення до 60 кв. м;
 2. земельні ділянки, загальна площа яких не перевищує норми у межах нормативів безоплатної передачі;
 3. один транспортний засіб особистого некомерційного використання;
 4. інші активи сумарною вартістю не більше 400 тисяч гривень.

Скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням можуть:

 • Фізичні особи – резиденти, у тому числі самозайняті особи, тобто фізичні особи – підприємці та «незалежники».
 • Фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об'єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об'єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.

Заборонено подавати одноразову (спеціальну) добровільну декларацію:

 • Малолітнім/неповнолітнім або недієздатним особам, або особам, дієздатність яких обмежена.
 • Особам, по відношенню до яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.
 • Особам, які за будь-який період, починаючи з 01 січня 2010 року, виконують або виконували в Україні публічні функції, передбачені пунктом 37 частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

При одноразовому (спеціальному) добровільному декларуванні застосовуються наступні ставки збору:

 • 5 відсотків – загальна ставка. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами;
 • 9 відсотків – для закордонних активів. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами;
 • 2,5 відсотки – для активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Як альтернативу платник податків може обрати ставку 3 відсотки із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами.

Як декларувати?

Одноразова (спеціальна) добровільна декларація подається безпосередньо декларантом в електронній формі через Електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Форма Декларації та Порядок подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02 серпня 2021 року № 439 із змінами.

«Слід звернути увагу, що до подання Декларації декларанту необхідно розмістити кошти у національній або іноземній валютах у готівковій формі та/або банківських металах на спеціальному рахунку, який може бути відкритий в банках України»,- зазначила начальниця управління інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Дніпропетровській області Манушак Осипова.

Коли сплачувати збір з одноразового (спеціального) добровільного декларування?

Збір сплачується протягом 30-ти календарних днів з дати подання Декларації.

У разі вибору декларантом у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, і у разі подання Декларації до 1 вересня 2022 року, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом наступним чином:

 • першого платежу – протягом 30-ти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;
 • другого платежу – до 01 листопада 2023 року;
 • третього платежу – до 01 листопада 2024 року.

У разі вибору декларантом, який подав одноразову (спеціальну) добровільну декларацію після 31 серпня 2022 року у межах одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом у такому порядку:

 • першого платежу – протягом 30-ти календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації;
 • другого платежу – до 01 травня 2024 року;
 • третього платежу – до 01 травня 2025 року.

«У разі несплати або сплати в неповному обсязі суми збору, зазначеної у Декларації, у встановлений підрозділом 9 прим. 4 розділу ХХ Кодексу термін, Декларація вважається неподаною та на декларанта не поширюються передбачені зазначеним підрозділом державні гарантії та звільнення від відповідальності»,- додала спеціалістка.

Коли подається уточнююча одноразова (спеціальна) Декларація?

Після завершення періоду проведення одноразового (спеціального) добровільного декларування платник податків має право подати уточнюючий розрахунок до раніше поданої Декларації виключно у випадках, передбачених підрозділом 9 прим. 4 розділу XX Кодексу.

Декларант має право подати уточнюючу Декларацію за умови подання ним звітної (нової звітної) Декларації до строку закінчення зазначеного декларування та отримання за результатами проведеної контролюючим органом камеральної перевірки відповідного повідомлення у разі:

 • виявлення контролюючим органом за результатами камеральної перевірки арифметичних та логічних помилок у відповідній Декларації, що не призвели до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;
 • виявлення контролюючим органом за результатами камеральної перевірки Декларації арифметичної помилки, що призвела до недоплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування;
 • виявлення контролюючим органом за результатами камеральної перевірки Декларації арифметичної помилки, що призвела до переплати суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Уточнююча Декларація подається протягом 20-ти календарних днів з дня отримання такого повідомлення.

Манушак Осипова зауважила, що до декларанта, який сплатив у повному обсязі суму збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування у встановлених порядку, строки та розмірі, а також виконав інші вимоги, не можуть:

 1. застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, застосовуватися запобіжні заходи та вчинятися слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні у зв’язку з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації активів за будь-який період до 1 січня 2021 року;
 2. розпочинатися провадження у справах про адміністративні правопорушення за порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо такі правопорушення пов’язані з придбанням (формуванням джерел придбання), створенням, одержанням, використанням зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації об’єктів декларування до 01 січня 2021 року (у межах складу та вартості активів, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування).

«Одноразові (спеціальні) добровільні декларації, а також відомості, що містяться в них, не можуть бути використані в розслідуваннях та/або перевірках стосовно декларанта, а також як докази у кримінальних провадженнях, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та адміністративних справах (у межах складу та вартості активів, зазначених в одноразовій (спеціальній) добровільній декларації як об’єкт і база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування)»,- розказала фахівчиня.

Відомості, що містяться у відповідних одноразових (спеціальних) добровільних деклараціях та доданих до них документах, подані згідно з підрозділом 9 прим.4 розділу ХХ Податкового кодексу України, є конфіденційною інформацією. 

«Отже, у декларантів залишилось зовсім небагато часу, тобто до кінця лютого, щоб встигнути скористатись податковою амністією від держави! Тож не зволікайте – легалізуйте свої статки, щоб працювати у правовому полі»,- резюмувала Манушак Осипова.

Читайте новини МОСТ-Дніпро у соціальній мережі Facebook